Základní informace

Školní družina 2018 – 2019

I. odd. Alena Jarešová – vedoucí vychovatelka – 1. A + část 2. B
II. odd. Silvie Prokešová – 1. B + část 2. B
III. odd. Dana Puškárová – 2. A + část 2. B
IV. odd. Marcela Vaníčková – 2. C + část 3. C
V. odd. Petra Šenková – 3. třídy

Provoz:

6,00 – 8,00 hod.     11,30 – 16,30 hod.
středa – 6,00 – 8,45 hod.
pondělí + středa do 17,00 hod.

Telefony:

728 689 097

Poplatek za ŠD:

1. pololetí:  500,- Kč
na 1. pololetí nutno zaplatit do 20. září 2018

2. pololetí: 500,- Kč
na 2. pololetí nutno zaplatit do 20. února 2019

Umístění:

budova Mozartova 22 + přízemí budovy školy Mozartova 24 (P. Šenková – oddělení 3. tříd)