Řád školní jídelny

Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

 1. Účelem školního stravování je zabezpečit výživu žáků v době jejich pobytu ve škole a působit na vytváření správných výživových, hygienických a společenských návyků.
 2. Strávníci využívají stravování v jeho plném rozsahu. Dbají, aby nedocházelo ke znehodnocování jídla.
 3. Při čekání na jídlo žáci zachovávají pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 4. Strava se vydává od 11:20 hod.  do 11:40 hod. cizím strávníkům v jídelně B, od 11:45 hod. do 14:00 hod. žákům a zaměstnancům školy v jídelně A.
 5. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně v jídelně. Strava se mimo jídelnu nevydává, vydává se pouze při zabezpečení stravování nemocného žáka první den nemoci (MŠMT ČR č.107/2005 Sb, § 4 odst. 9) a cizím strávníkům.
 6. Strava je určena k přímé konzumaci ve školní jídelně, pokud je ze školní jídelny odnášena, školní jídelna v případě její pozdější konzumace za kvalitu stravy nezodpovídá.
 7. Pokud strávník nesní přílohu oběda (ovoce, zeleninu, jogurt, dezert) v jídelně, může si ji nechat ke konzumaci na pozdější dobu, ale jen za podmínky, že ji v neporušeném stavu dá v šatně do tašky a odnese domů. Tento bod platí pouze za předpokladu, že v prostorách školy a v jejím okolí bude pořádek. V opačném případě bude vyhlášen zákaz vynášení jakýchkoliv potravin z jídelny.
 8. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.
 9. Rozhodnutí o ukončení stravování je třeba okamžitě nahlásit v pokladně ŠJ /vrácení nepoškozeného, čistého čipu a peněžní vyrovnání/. Toto se týká všech žáků na konci školního roku i v průběhu roku.
 10. Stravné se platí dvěma způsoby, a to hotově či převodem z účtu. Hotově se platí každé poslední 2 pracovní dny v měsíci na měsíc následující. Pokud nebude tento termín dodržen, strávník dostane oběd až následující den po zaplacení. Stravné převodem z účtu se strhává 5. až 8. den v měsíci.
 11. Je-li strávník nemocný, odhlášky na aktuální den se přijímají telefonicky nebo na záznamník, nejpozději do 7 hodiny ranní na tel. čísle: 483 737 935.
 12. Nemocné dítě nesmí vstupovat do prostor ŠJ. Rodiče nevstupují do jídelny, čekají na své dítě v předsálí ŠJ. Po dobu oběda dohlížejí na strávníky vychovatelky ŠD a dozor z řad pedagogů.
 13. Oběd se vydává pouze na platný čip nebo čipovou kartu.

V Jablonci nad Nisou, 1. 9. 2017