Základní informace

Provozní doba určená k zakoupení obědů:

pondělí a středa od 7:30 do 8:30 hod. a každý den od 11:30 do 14:00 hod.

Jídelna A se bude otvírat v 11:00 hod. pro děti.
Jídelna B se bude otvírat v 11:20 hod. pro cizí strávníky.

INFORMACE pro strávníky, kteří platí v hotovosti: Stravné se vybírá vždy poslední 2 pracovní dny v měsíci na následující měsíc.
Pokud nebude dodržen tento termín, OBĚD NEBUDE VYDÁN ! Strávník dostane oběd až následující den po zaplacení.

Cena obědů ve školním roce 2018/2019: Cena oběda se liší dle věkové kategorie:

věk dítěte, které v daném školním roce dovrší
(od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 )
cena oběda
7 – 10 let 24,- Kč
11 – 14 let 27,- Kč
15 a více 30,- Kč

pracovníci školy: 33,- Kč
cizí strávníci: 64,- Kč

Placení obědů :

  1. v hotovosti – poslední 2 pracovní dny v předchozím měsíci
  2. bankovním převodem – okolo 5.ho v měsíci
    ČESKÁ SPOŘITELNA RUŠÍ k 31.12.2018 SBĚRNÉ ÚČTY.
    Z tohoto důvodu  žádáme rodiče, aby si během letních prázdnin změnili číslo účtu a od září 2018 povolili inkaso stravného pouze z účtu 27-0630850237/0100.
    Z důvodu zvýšení cen obědů také žádáme, aby si rodiče strávníků navýšili inkasní limity úměrně dle výše záloh, alespoň na 700 Kč.
    Přihláška ke stravování – viz níže odkaz ke stažení.

Výdej obědů:

od 11:00 hod. do 14:00 hod.
Pro cizí strávníky na jídelně B od 11:20 hod.

Vedoucí školní jídelny:

p. Iva Sklenářová

Telefon: 483 737 935,       email: jidelna@zsmozartova.cz

Kapacita školní jídelny je 1000 strávníků. Stravují se zde žáci školy, zaměstnanci školy a cizí strávníci.
Na počátku školního roku je důležité se k stravování nejdříve přihlásit (noví žáci) – přímo ve škol. jídelně nebo telefonicky. Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde.
Pro výdej oběda slouží kreditní karta nebo čip, je nutné je zakoupit přímo ve škol. jídelně. Cena kreditní karty je 35,- Kč, čipu 115,- Kč. Ztrátu (karty, čipu) je nutné ihned po zjištění oznámit přímo ve škol. jídelně nebo telefonicky.
Obědy je potřeba odhlásit 24 hodin předem, v případě nemoci je možné pouze první den oběd vyzvednout do přenosných nádob, (nebo vyzvednout za plnou cenu oběda 64,- Kč).
Ukončení stravování (pro žáky vycházející a trvale odhlášené strávníky) – nepoškozená karta nebo čip se odevzdá ve škol. jídelně, cena čipu či karty bude vrácena.
ŠJ se řídí vlastním řádem školní jídelny, dozory vykonávají vychovatelky ŠD a vyučující obou stupňů.