Pracovní

Venkovní učebna přírodních věd – geopark

V roce 2018 proběhla v naší škole modernizace vnitřního atria a vznikl v něm unikátní geopark.
Je zde zachycena geologická stavba a geologický vývoj Libereckého kraje. Horniny jsou tu představeny ze třech pohledů: podle doby vzniku, podle geografického rozmístění a podle horninové struktury. Ukázka základních horninových typů je vybrána s důrazem na četnost výskytu. Materiály zpracovala Česká geologická služba.
Tento prostor mohou vedle žáků a pedagogů naší školy využít další zájemci z řad veřejnosti.
Veřejnost nás může při zájmu o vstup kontaktovat na e-mailu: geopark@zsmozartova.cz nebo na telefonním čísle: 731 449 106.

Informace k Vaší návštěvě (odkaz na novou stránku s informacemi o procesu objednání a podmínek vstupu … toto ještě nemáme zformulováno … tak bychom to celé doplnili později / na jaře)

prostor pro loga

Podklady pro práci v geoparku

Pracovní list pro žáky ke stažení (geopark_zaci.pdf)
Pracovní listy pro učitele a fotky nástěnných tabulí jsou k vyžádání na e-mailu: geopark@zsmozartova.cz

Podklady pro práci na exkurzích

Geologická exkurze za žulami do centra Jablonce nad Nisou (exkurze_jablonec.pdf)
Geologická exkurze za žulami do centra Jablonce nad Nisou pro učitele jsou k vyžádání na e-mailu: geopark@zsmozartova.cz
Geologická exkurze z Machnína na vrchol Ještědu (exkurze_jested.pdf)

Animace

Jizerské hory – geologický vývoj
Ještěd – geologický vývoj
Tachov – geologický vývoj

Projekt je spolufinancován EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).