Přehled akcí: 11. 2. – 17. 2. 2019 (25. týden)

Termín Akce Poznámka
Po
11.2.
8:00 LVVZ – zahájení lyžařského kurzu 7. tříd
a) sjezdaři – pobytový Příchovice
b) běžci – kolečko Břízky, Bedřichov
8:55-11:40 Screening – 2. třídy – PPP
13:00 třída 4. A – seznámení se školními materiály pro nadané žáky
pro učitele 1. stupně
14:00 uč. Fy – komisionální přezkoušení žáka
žák 9. B
Út
12.2.
8:00-9:30 Plavecký bazén – plavecký výcvik – 9. lekce – 2. A, 2. B, 3. A
8:00 DDM Vikýř – Okresní kolo Olympiády Nj
8:00 LVVZ – pokračování lyžařského kurzu
viz pondělní zápis
8:00-8:45 Projekt DM – Veselé zoubky – 1. A
8:55-9:40 Projekt DM – Veselé zoubky – 1. B
9:00-15:30 NIDV Liberec – Výuka reálií v Aj – seminář pro učitele Aj
St
13.2.
8:00 LVVZ – pokračování lyžařského kurzu
viz pondělní zápis
8:00 DDM Vikýř – Okresní kolo Olympiády Aj
9:00-13:30 ZŠ + Gy Jeronýmova – metodické setkání učitelů Ch
10:00 ŠD – schůzka vychovatelek
14:00 malá sborovna – schůzka vyuč. 1. st. s panem ředitelem
14:00-15:30 seminář Aj
15:00 2. C – schůzka zástupců školy
Čt
14.2.
8:00 LVVZ – pokračování lyžařského kurzu
viz pondělní zápis
10:00 Zimní stadion Jablonec – Veselá bruslička 2019 – 4. A
1. lekce
13:00 ZŠ Pivovarská – schůzka ředitelů ZŠ

15.2.
8:00 LVVZ – pokračování lyžařského kurzu
viz pondělní zápis
8:00-10:45 Screening – 2. třídy – PPP – pokračování
So
16.2.
9:00 DDM Vikýř – Zpěváček 2019 – soutěž dětských zpěváků lidových písní

Napište nám

Poznámka: Protože komentáře jsou redakčně kontrolovány, jejich publikování může být opožděno.