Dokumenty ke stažení

Formuláře:

Formulář žádosti pro uvolnění z výuky

Formulář žádosti o přestup žáka do základní školy

Přihláška ke stravování – souhlas s inkasem

Žádost o přijetí do školní družiny

Žádost o přijetí do školní družiny k příležitostné docházce

Informace pro rodiče prvňáčků:

Informace pro budoucí prvňáčky

Desatero pro rodiče předškoláků od MŠMT

ŠVP:

ŠVP
ŠVP ŠD, Vnitřní řád ŠD

Školní řád:

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – aktualizace 1. 1. 2016

Přílohy k pravidlům školního řádu:

Řád učebny přírodopisu
Řád učebny chemie
Řád učebny fyziky
Řád učebny AJ
Řád učebny hudební výchovy
Řád učebny výtvarné výchovy
Řád interaktivní učebny
Řád učebny informatiky
Řád tělocvičny
Řád cvičné kuchyně
Řád školní dílny
Řád plochy
Řád sportoviště

Výroční zprávy:

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006