Kroužky 2018/19

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2018/2019

A) organizované ZŠ Mozartova

 sportovní cena za pololetí
míčové hry  1.tř. Mgr. Šlesingerová L. čt 13,35 – 14,35 500,-
 2.tř. Mgr. Šlesingerová L. st 12,40-13,40 500,-
4., 5.tř. Mgr. Pěkný R. čt 13,35 – 14,35 500,-
atletika 1. – 5. tř. Ing. Kubistová I. po 14,00 – 15,00 1 200,-
(2x týdně)
14,00 – 15,00 700,-
(1x týdně)
sportovní lezení 3. – 9. tř. Mgr. Lesák R.   II. pololetí  
florbal 4. – 5. tř.  Mgr. Lesák R. po 14,00 – 15,00 600,-
II.st. Mgr. Lesák R. po 15,00 – 16,00 600,-
naukové  
německý jazyk 2., 3. tř. Mgr. Mauderová L. út 14,15 – 14,45 500,-
německý jazyk 4. tř. Mgr. Stará J. st 13,10 – 13,55 500,-
zdravotnické
zdravotnický I. st p. Bartošová J.   500,-
zdravotnický II. st. p. Bartošová J. út 14,00 – 15,00 500,-
dětské pěvecké sbory
přípravný sbor 1. tříd     po 14,00-15,00  
Vrabčata     po, st 15,00-16,00  
Vrabčáci     po, st 16,00-17,00  

Další nabídky budou zveřejněny.