Kroužky 2017/18

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2017/2018

A) organizované ZŠ Mozartova

 sportovní cena za pololetí
míčové hry I.st. – 1.tř. Mgr. Šlesingerová L. st 13,30 – 14,30 500,-
I.st. – 4., 5.tř. Mgr. Pěkný R. čt 14,00 – 15,00 500,-
atletika I. a  II. st Ing. Kubistová I. po 14,00 – 15,00 1 200,-
(2x týdně)
14,00 – 15,00 700,-
(1x týdně)
sportovní lezení 3. – 9. tř. Mgr. Lesák R. st 14,30 – 16,00 700,-
florbal I.st. 3. – 5. tř.  Mgr. Lesák R. st 13,30 – 14,30 600,-
II.st. Mgr. Lesák R. čt 15,00 – 16,00 600,-
naukové  
německý jazyk I.st. – 1., 2. tř. Mgr. Mauderová L. út 14,15 – 14,45 500,-
německý jazyk 3. A, B, C Mgr. Stará J. st 13,10 – 13,55  
zdravotnické
zdravotnický I. a  II. st p. Bartošová J. út 14,00 – 15,00  

 

B) nabízené jinými organizacemi v budově ZŠ

1) Veselá věda

– pro žáky I. stupně
– cena za 15 lekcí = 1 350,- Kč/pololetí – 1x týdně
– výuka bude probíhat od října ve středu od 14,00 – 15,00 hod.
– přihlášení na web. stránkách – www.veselaveda.cz

technický kroužek
 
robotika I.st. – II. st. Mgr. Vojtěchová út 14,30 – 16,00  

2) Bojové sporty a sebeobrana

– pro žáky I. stupně
– výuka bude probíhat od října v pondělí 14,30 – 15,15 hod.
– cena za 15 lekcí = 950,- Kč/pololetí – 1x týdně
– přihlášení na web. stránkách – www.krouzky.cz

3) Keramika

– pro žáky I. stupně
– výuka bude probíhat od října v úterý 14,00 – 15,00 hod.
– cena za 15 lekcí = 1 350,- Kč/pololetí – 1x týdně
– přihlášení na web. stránkách – www.krouzky.cz

4) Fotografování

– pro žáky I. stupně, 2. – 5. třída
– výuka bude probíhat od října ve čtvrtek 14,00 – 15,30 hod.
– cena za 7×90 min. = 1 400,- Kč/pololetí – 1x za 14 dní
– přihlášení na web. stránkách – www.krouzky.cz