Školská rada

Školská rada 2017

MěÚ Jablonec nad Nisou:
B. Caklová, Ing. P. Roubíček

pedagogové:
Mgr. V. Osobová I. st., Mgr. J. Rönischová II. st.

zákonní zástupci nezletilých žáků:
V. Jiroušová, T. Eflerová

předseda ŠR: Ing. P. Roubíček

Volby do Školské rady 2017

Výsledky voleb do Školské rady: zákonní zástupci žáků, pedagogové

Kandidátní listiny do voleb Školské rady: pedagogové, rodiče

Školská rada od listopadu 2014

MěÚ Jablonec nad Nisou:
B. Caklová, Ing. V. Fischerová

pedagogové:
Mgr. V. Osobová I. st., Mgr. J. Rönischová II. st.

zákonní zástupci nezletilých žáků:
PharmDr. K. Běhounková, J. Machačná

předsedkyně ŠR: Ing. V. Fischerová

zapisovatelka: PharmDr. K. Běhounková

Školská rada od 1. 1. 2012

MěÚ Jablonec nad Nisou:
B. Caklová, Mgr. M. Krajina

pedagogové:
Mgr. V. Osobová I. st., Mgr. J. Kopalová II. st.

zákonní zástupci nezletilých žáků:
Mgr. Š. Coganová, J. Machačná

předsedkyně ŠR: Š. Coganová

Případné dotazy nebo podněty můžete zasílat na e-maily:
sarka.coganova@centrum.cz
rskolska@seznam.cz

Zvolení členové školské rady:

(2008)

Karlovská Pavla, JUDr., Mitáčková Jindřiška

Náhradníci:

Mosiurczák Vladimír, Čech Libor

První zasedání školské rady:

úterý 2. prosince 2008 od 18:00 ve sborovně ZŠ Mozartova.

Za pedagogický sbor byly zvoleny:

Kopalová Jitka, Mgr., Srbová Alena, Mgr.

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla na ZŠ Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24 zřízena šestičlenná školská rada.

Zvoleni a jmenováni byli:

(2005)

1. Ing. Iveta Kubistová – zastupuje zákonné zástupce rodičů
2. Libor Čech – zastupuje zákonné zástupce rodičů
3. Mgr. Miroslav Krajina – zastupuje zřizovatele školy (MěÚ Jablonec nad Nisou)
4. Božena Caklová – zastupuje zřizovatele školy (MěÚ Jablonec nad Nisou)
5. Mgr. Jitka Kopalová – zastupuje pedagogické pracovníky školy
6. Mgr. Alena Srbová – zastupuje pedagogické pracovníky školy

Činnost školské rady byla zahájena na jejím prvním zasedání dne 22. 9. 2005.

Předsedou školské rady byla zvolena Ing. Iveta Kubistová a zapisovatelem Mgr. Miroslav Krajina.

Zápisy ze zasedání Školské rady:

11. 12. 2017
16. 10. 2017
31. 5. 2017
12. 10. 2016
19. 5. 2016
8. 10. 2015
4. 6. 2015
24. 10. 2011
2. 3. 2011
20. 10. 2010
5. 1. 2010,
Stanovisko SRPdŠ,
Monitoring způsobu a sortimentu prodeje občerstvení
2. 12. 2009
4. 11. 2009
27. 5. 2009
4. 3. 2009
27. 3. 2008
31. 10. 2007
26. 9. 2007
30. 5. 2007
Vyhodnocení dotazníku: 1. stupeň, 2. stupeň
10.1. 2007
6. 11. 2006
19.10. 2006
10. 5. 2006
11. 4. 2006
8. 2. 2006
16. 1. 2006