Školská rada

Školská rada od listopadu 2014

MěÚ Jablonec nad Nisou:
B. Caklová, Ing. V. Fischerová

pedagogové:
Mgr. V. Osobová I. st., Mgr. J. Rönischová II. st.

zákonní zástupci nezletilých žáků:
PharmDr. K. Běhounková, J. Machačná

předsedkyně ŠR: Ing. V. Fischerová

zapisovatelka: PharmDr. K. Běhounková

Školská rada od 1. 1. 2012

MěÚ Jablonec nad Nisou:
B. Caklová, Mgr. M. Krajina

pedagogové:
Mgr. V. Osobová I. st., Mgr. J. Kopalová II. st.

zákonní zástupci nezletilých žáků:
Mgr. Š. Coganová, J. Machačná

předsedkyně ŠR: Š. Coganová

Případné dotazy nebo podněty můžete zasílat na e-maily:
sarka.coganova@centrum.cz
rskolska@seznam.cz

Zvolení členové školské rady:

(2008)

Karlovská Pavla, JUDr., Mitáčková Jindřiška

Náhradníci:

Mosiurczák Vladimír, Čech Libor

První zasedání školské rady:

úterý 2. prosince 2008 od 18:00 ve sborovně ZŠ Mozartova.

Za pedagogický sbor byly zvoleny:

Kopalová Jitka, Mgr., Srbová Alena, Mgr.

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla na ZŠ Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24 zřízena šestičlenná školská rada.

Zvoleni a jmenováni byli:

(2005)

1. Ing. Iveta Kubistová – zastupuje zákonné zástupce rodičů
2. Libor Čech – zastupuje zákonné zástupce rodičů
3. Mgr. Miroslav Krajina – zastupuje zřizovatele školy (MěÚ Jablonec nad Nisou)
4. Božena Caklová – zastupuje zřizovatele školy (MěÚ Jablonec nad Nisou)
5. Mgr. Jitka Kopalová – zastupuje pedagogické pracovníky školy
6. Mgr. Alena Srbová – zastupuje pedagogické pracovníky školy

Činnost školské rady byla zahájena na jejím prvním zasedání dne 22. 9. 2005.

Předsedou školské rady byla zvolena Ing. Iveta Kubistová a zapisovatelem Mgr. Miroslav Krajina.

Zápisy ze zasedání Školské rady:

31. 5. 2017
12. 10. 2016
19. 5. 2016
8. 10. 2015
4. 6. 2015
24. 10. 2011
2. 3. 2011
20. 10. 2010
5. 1. 2010,
Stanovisko SRPdŠ,
Monitoring způsobu a sortimentu prodeje občerstvení
2. 12. 2009
4. 11. 2009
27. 5. 2009
4. 3. 2009
27. 3. 2008
31. 10. 2007
26. 9. 2007
30. 5. 2007
Vyhodnocení dotazníku: 1. stupeň, 2. stupeň
10.1. 2007
6. 11. 2006
19.10. 2006
10. 5. 2006
11. 4. 2006
8. 2. 2006
16. 1. 2006