Školská rada

Školská rada 2017

MěÚ Jablonec nad Nisou:
B. Caklová, Ing. P. Roubíček

pedagogové:
Mgr. V. Osobová I. st., Mgr. J. Rönischová II. st.

zákonní zástupci nezletilých žáků:
V. Jiroušová, T. Eflerová

předseda ŠR: Ing. P. Roubíček

Zápisy ze zasedání Školské rady:
11. 12. 2017