Aby škola nebolela

Seminář pro vyučující a rodiče o práci rodičů s domácí přípravou na vyučování