Informace k začátku školního roku 2019/2020

Rozdělení žáků do 1. a 7. tříd + umístění přestupujících žáků do naší školy zveřejníme na webu školy v aktualitách a na hlavním vstupu do školy nejpozději v pátek 30. 8. 2019 v odpoledních hodinách.

Seznam přijatých žáků do školní družiny zveřejníme na webu školy v aktualitách, na hlavním vstupu do školní družiny a na hlavním vstupu do školy v pondělí 2. 9. 2019 v odpoledních hodinách.

Zahájení školního roku pro žáky školy proběhne v pondělí 2. 9. 2019 v prvních dvou vyučovacích hodinách (8:00 – 9:40).

Rodiče žáků prvních tříd zveme na začátek školní docházky jejich dětí. První vyučovací hodina proběhne společně. V druhé vyučovací hodině odejdou děti s vychovatelkami do školní družiny a rodiče zůstanou na první informační schůzku s třídními učiteli. Informace, které rodiče dostali při zápisu do školy, jsou umístěny též na webu školy (škola – dokumenty ke stažení).
Přezuvky žáci potřebují až od druhého školního dne.

Informace školní jídelny – šk. rok 2019 – 2020

Od 27. 8. (úterý) do 30. 8. 2019 (pátek) v čase od 8:30 hod. do 11:30 hod. je možné do školní jídelny přinést vyplněnou přihlášku ke stravování – souhlas s inkasem (umístěna na webu školy: škola – dokumenty ke stažení). Po zaplacení zálohy 115,- Kč za čip, je vše připraveno pro stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně.

 

 

Výzva č. 02_18_063 Šablony II

Do projektu je škola zapojena od 1. 8. 2019.

Moderní škola 3
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014955

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

 

Výzva č. 02_16_22 – ŠABLONY

Škola je od 1. 8. 2017 zapojena do projektu: Výzva č. 02_16_022  –  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3

Moderní škola 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004465

Projekt v souladu s výzvou dle zvolených klíčových aktivit podporuje některé z následujících témat: základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, podporu společného vzdělávání, procesy zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje personální podporu škol.