Zápis do 1. tříd

Aktuální informace z Magistrátu:
Zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou se uskuteční v týdnu od 20. 4. do 24. 4. 2020, a to bez přítomnosti dětí.

Bližší informace k zápisu budou zveřejněny na webu města Jablonec nad Nisou a webech všech městem zřizovaných základních škol.

Informace o zajištění péče pro děti a mládež vybraných profesí

V souladu s Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež od 3 do 10 let za nouzového stavu ze dne 17. 3. 2020 a usnesením RM ze dne 12.3.2020 zajišťuje statutární město Jablonec nad Nisou péči o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce tímto způsobem:.

–        pro děti, které vykonávají povinnou školní docházku a jsou mladší 10 let věku, je určena Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26 – Mgr. Martin Chytka – 487 370 333, 777 728 725
https://www.zsliberecka.cz/files/info_prihlaska.pdf

–        pro děti předškolního věku jsou určeny:
o  Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10 – max. 2 skupiny po 15 dětech s přednostní docházkou dětí předem přihlášených – Hana Hušková – 483 320 873
o   Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13 – 1 skupina pro 15 dětí s přednostní docházkou dětí zapsaných v této MŠ – Bc. Renata Kolischová – 733 161 206
o   Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19 – 1 skupina pro 15 dětí s přednostní docházkou dětí zapsaných v této MŠ – Mgr. Pavla Macháčková – 734 315 540

Uvedená zařízení zajišťují péči od pondělí do pátku v době od 6:00 hodin do 20:00 hodin. Časový rozsah může být odlišný v závislosti na potřebách zaměstnanců/příslušníků.

Péče o děti bude zajišťována rodičům nebo jiným zákonným zástupcům, kteří jsou zaměstnanci/příslušníci:
–        bezpečnostních sborů,
–        obecní policie,
–        poskytovatelů zdravotních služeb,
–        orgánů ochrany veřejného zdraví,
–        ozbrojených sil,
–        veřejné dopravy a technické infrastruktury,
–        zaměstnanců určené školy,
–        Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou,
–        Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Statutární město Jablonec nad Nisou zajišťuje péči o děti výše uvedených zaměstnavatelů i pro obce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností (Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Maršovice, Lučany nad Nisou, Josefův Důl, Bedřichov, Dalešice, Nová Ves, Janov nad Nisou).

Úřední hodiny

Až do odvolání (nejdéle do doby uzavření škol) budou úřední hodiny v každý pracovní den od 7:30 do 9:00.
Do školy je možné volat na tel. čísla 483 737 920 nebo 731 449 106. Osobní návštěvy nejsou možné.

Mgr. Karel Opočenský
ředitel

Informace školy k aktuální situaci

1. Webové stránky školy (www.zsmozartova.cz) jsou hlavním komunikačním kanálem od školy k žákům, rodičům a veřejnosti.
2. Dny otevřených dveří v termínu 24. a 25. 3. se ruší. Náhradu zvážíme dle aktuální situace. Případné informace budou zveřejněny na webu školy.
3. Zápis do prvních tříd v původním termínu zatím zrušen není. Informace o potvrzení termínu nebo změně data zveřejníme na webu školy.
4. Ve středu 18. 3. zveřejníme na webových stránkách školy informace k dálkovému vzdělávání žáků.

Mgr. Karel Opočenský

ředitel

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – UZAVŘENÍ ŠKOLY

Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

V Jablonci nad Nisou dne 11. 3. 2020

Informace týkající se mimořádného opatření k uzavření škol

ŠKOLA, ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ JÍDELNA JE PRO ŽÁKY AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.
Obědy ve školní jídelně jsou žákům automaticky odhlášeny.

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje

 • s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách;
  podrobnosti jsou k dispozici na odkaze: Ministerstvo zdravotnictví – uzavření škol
  (přiložený soubor: MZDR – Mimořádné opatření – uzavření škol.pdf)
 • s účinností od 10. 3. 2020 od 18.00 hodin „akce“ s účastí nad 100 osob;
  podrobnosti jsou k dispozici na odkaze: Ministerstvo zdravotnictví – zákaz akcí nad 100 osob
  (přiložený soubor: MZDR – Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob.pdf)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo informace k mimořádnému opatření,
které jsou k dispozici na odkaze: MŠMT – informace k mimořádnému opatření
(přiložený soubor: MŠMT – Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdrav. k uzavření škol.pdf)

Ošetřovné:
Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na odkaze: ČSSZ – Karanténa a ošetřovné
(přiložený soubor: ČSSZ – Karanténa a ošetřovné.pdf)

Tiskopis – ošetřovné
Podrobnosti jsou k dispozici na odkaze: ČSSZ – tiskopis ošetřovné (přiložený soubor: ČSSZ – tiskopis ošetřovné.pdf)
Upozornění:

 • str. 1 a 2 formuláře jsou určeny pro JEDNU oprávněnou osobu
 • str. 3 a 4 formuláře jsou určeny pro DRUHOU oprávněnou osobu, která se s první oprávněnou osobou vystřídala v péči o dítě

Potvrzovat tiskopisy zákonným zástupcům našich žáků bude p. Smutná (doporučujeme předem si telefonicky domluvit čas na tel. čísle 483 737 920) s datem od 16. 3. 2020 (do té doby jsou v platnosti jarní prázdniny).

Žádáme zákonné zástupce žáků naší školy, aby sledovali aktuální vývoj situace na uvedených odkazech a na webových stránkách školy.

Děkujeme.

Mgr. Karel Opočenský

ředitel

Přiložené soubory:

MZDR – Mimořádné opatření – uzavření škol

MZDR – Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob

MŠMT – Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

ČSSZ – Karanténa a ošetřovné

ČSSZ – Tiskopis ošetřovné