Přehled akcí: 2. 3. – 8. 3. 2020 (27. týden)

Termín Akce Poznámka
Po
2.3.
8:00-12:00 MH U Přehrady – kvalifikace do OF – florbal SLZŠ Junior
10:00-11:40 IT č. 1 – Přednáška MP – Tabákový zákon, činnost MP… – 7. A
lektor: p. Lejsek
Út
3.3.
11:50-12:35 Praktikáble – školní kolo recitační soutěže – 1. stupeň
14:00 Školní kolo recitační soutěže – 2. st. ve třídě 6. B
St
4.3.
8:00-13:30 Preventivní programy pro žáky – SVP Frýdlant – 7. B, 7. C
1. – 3. hod. 7. C
4. – 6. hod. 7. B
9:00 OVOCE DO ŠKOL
Čt
5.3 .
8:00-10:45 Přijímačky “Nanečisto” – pro žáky 9. A, B
8:00-10:00 Kino Radnice  – projekce filmu “V síti – dětská verze” – 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B
zahájení vyučování mimo budovu školy – sraz Kino Radnice 7:45 hod., ZDARMA, výuka od 4. vyuč. hodiny – normál

6.3.
9:00 NIDV Liberec – Metodický kurz Nj
9:00 Magistrát Jbc. – porada ředitelů
Poznámka: 9. – 13. 3. JARNÍ PRÁZDNINY
9. + 10. 3. – budova ŠD – DVPP – 8:00 – 16:00 hod. Práce s agresí – pro přihlášené učitele

Přehled akcí: 24. 2. – 1. 3. 2020 (26. týden)

Termín Akce Poznámka
Po
24.2.
8:00-9:40 IT č. 1 – Přednáška MP –  Kyberšikana a počítačová kriminalita – 4. B
lektor: p. Lejsek
8:15-10:00 DDH Podskalí 9, 3. lekce – křižovatky – 4. A
10:30-12:35 IT č. 1 – Přednáška MP –  Kyberšikana a počítačová kriminalita – 4. A
zahájení přednášky bude upraveno po návratu 4. A z DDH
Poznámka: ÚKOL PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ!
Do konce února (pátek 28. 2.) odevzdat příjmové doklady za kroužky
Út
25.2.
8:30 DDM Větrník Liberec – Krajské kolo O Nj
9:00 OVOCE DO ŠKOL
10:00-11:40 IT č. 1 – Přednáška MP –  Tabákový zákon, činnost MP… – 7. C
lektor: p. Lejsek
10:55-11:40 PC 2 – náhradní termín matematické soutěže Pangea
11:50-13:30 IT č. 1 – Přednáška MP –  pokračování pro 7. B
lektor: p. Lejsek
St
26.2.
8:00 Gy A. Randy – okresní kolo ZO 6. – 9. tříd
8:00 NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
všichni – do 10:00 hod. odevzdání podkladů pro PaM – únor
13:00-15:00 ŠD – Ples – karneval – 2. A + 3. tř.
13:00 PPP Jablonec n. N. – školení asistentů pedagoga
Čt
27.2.
9:00-15:00 NIDV – seminář pro vedoucí pracovníky
Strategické řízení a plánování ve školách
13:00-15:00 ŠD – Karneval – ostatní oddělení ŠD

28.2.
Poznámka:KONTROLA TK za měsíc únor

Poznámka: NEPŘEHLÉDNĚTE!
čtvrtek 5. 3. – 8:00 hod. – Kino Radnice 6. – 8. třídy “V síti – dětská verze” – zdarma

březnové TERMÍNY do kalendáře:
24. + 25. 3. – DNY otevřených dveří na Mozartovce
30. 3. – MD – divadelní představení pro učitele – zaj. Magistrát Jbc.
2. 4. – ZÁPIS do 1. tříd

 

Aby škola nebolela

Seminář pro vyučující a rodiče o práci rodičů s domácí přípravou na vyučování

Beseda se spisovatelkou

Beseda se spisovatelkou z našeho kraje a předčítání z její knihy Alenka a Krakonoš

V lednu se žáci druhých tříd zúčastnily besedy se spisovatelkou Dankou Šárkouvou. Spisovatelka poutavou formou vyprávěla o svém životě a o své tvorbě pro děti. Děti si poslechly i ukázku z její knihy, shlédly krátké video a zahrály si divadlo. Na závěr si mohly knihu koupit a autorka jim ji podepsala s jmenovitým věnováním. Domů si odnesly i společnou fotografii.