BejbyKoktejl

ZCELA NEOČEKÁVANÉ ČÍSLO ČASOPISU BEJBYKOKTEJL

Milí čtenáři,

svět se zbláznil … jinak byste přeci v rukou drželi papírové číslo BejbyKoktejlu.
Ve světě řádí pandemie s divným názvem COVID – 19. Přináší nám negativa v podobě strachu o zdraví,omezení a zákazů. Třeba nám zakázali školu, což je zvláštní stav pro žáky i učitele. Neučí se.
Tedy neučí se ve škole, učí se na dálku přes internet doma. Hodně věcí se nyní děje na dálku. Na dálku se také poprvé přichystal BejbyKoktejl. Je úžasné, že si příspěvky našly cestu od svých tvůrců k paní učitelce Osobové. Moc Vám za to děkuji, protože je to (aspoň pro mě) práce, která má smysl.
Někteří dnes vzpomínají na válku, jiní na uhelné prázdniny. My budeme vzpomínat na zavřenou školu koronavirem. To nemůže říct nikdo před námi a doufám, že to nebude říkat ani nikdo po nás.
Divná doba…a přitom píšeme dějiny.

Mgr. Karel Opočenský

2. číslo je ke stažení zde.

Zápis do 1. tříd

Aktuální informace z Magistrátu:
Zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou se uskuteční v týdnu od 20. 4. do 24. 4. 2020, a to bez přítomnosti dětí.

Bližší informace k zápisu budou zveřejněny na webu města Jablonec nad Nisou a webech všech městem zřizovaných základních škol.

Informace o zajištění péče pro děti a mládež vybraných profesí

V souladu s Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež od 3 do 10 let za nouzového stavu ze dne 17. 3. 2020 a usnesením RM ze dne 12.3.2020 zajišťuje statutární město Jablonec nad Nisou péči o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce tímto způsobem:.

–        pro děti, které vykonávají povinnou školní docházku a jsou mladší 10 let věku, je určena Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26 – Mgr. Martin Chytka – 487 370 333, 777 728 725
https://www.zsliberecka.cz/files/info_prihlaska.pdf

–        pro děti předškolního věku jsou určeny:
o  Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10 – max. 2 skupiny po 15 dětech s přednostní docházkou dětí předem přihlášených – Hana Hušková – 483 320 873
o   Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13 – 1 skupina pro 15 dětí s přednostní docházkou dětí zapsaných v této MŠ – Bc. Renata Kolischová – 733 161 206
o   Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19 – 1 skupina pro 15 dětí s přednostní docházkou dětí zapsaných v této MŠ – Mgr. Pavla Macháčková – 734 315 540

Uvedená zařízení zajišťují péči od pondělí do pátku v době od 6:00 hodin do 20:00 hodin. Časový rozsah může být odlišný v závislosti na potřebách zaměstnanců/příslušníků.

Péče o děti bude zajišťována rodičům nebo jiným zákonným zástupcům, kteří jsou zaměstnanci/příslušníci:
–        bezpečnostních sborů,
–        obecní policie,
–        poskytovatelů zdravotních služeb,
–        orgánů ochrany veřejného zdraví,
–        ozbrojených sil,
–        veřejné dopravy a technické infrastruktury,
–        zaměstnanců určené školy,
–        Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou,
–        Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Statutární město Jablonec nad Nisou zajišťuje péči o děti výše uvedených zaměstnavatelů i pro obce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností (Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Maršovice, Lučany nad Nisou, Josefův Důl, Bedřichov, Dalešice, Nová Ves, Janov nad Nisou).