Beseda se spisovatelkou

Beseda se spisovatelkou z našeho kraje a předčítání z její knihy Alenka a Krakonoš

V lednu se žáci druhých tříd zúčastnily besedy se spisovatelkou Dankou Šárkouvou. Spisovatelka poutavou formou vyprávěla o svém životě a o své tvorbě pro děti. Děti si poslechly i ukázku z její knihy, shlédly krátké video a zahrály si divadlo. Na závěr si mohly knihu koupit a autorka jim ji podepsala s jmenovitým věnováním. Domů si odnesly i společnou fotografii.

Přehled akcí: 17. 2. 2020 – 23. 2. 2020 (25. týden)

Termín Akce Poznámka
Po
17.2.
8:00-13:30 Společnost EKO – KOM a. s. – program “Tonda Obal na cestách”
individuální rozpis podle tříd a rozvrhů / učebny: fyzika, chemie, přírodopis + IT č. 1 / zdarma
8:30 DDM Vikýř – okresní kolo O Aj
Poznámka: NEPŘEHLÉDNĚTE!!
Do pátku 21. 2. si zapište pracovní výročí – viz nástěnka
Út
18.2.
8:00 Kolečko – Břízky – Lyžuj lesy
přeložený termín sportovní akce
8:00 Spolupráce s Gy A. Randy – konverzace v Aj
8. + 9. třída v hodinách Aj
10:55-13:30 PC 2 – školní kolo matematické soutěže Pangea
4. – 9. třídy
St
19.2.
8:00 Spolupráce s Gy A. Randy – konverzace v Aj
6. + 7. třídy v hodinách Aj
8:00 Liberec – Soutěž T – PROFI – práce s Merkurem
tým žáků 5. tříd
9:00-15:00 NIDV Liberec – seminář D – Dějiny Francie
Čt
20.2.
   

21.2.
8:00-13:30 Projektový den – SUPšS Železný Brod + SUPŠ a VOŠ Horní náměstí – 8. A, 8. B
výběry žáků / Žel. Brod – doprava zajištěna
8:15-10:00 DDH Podskalí 9, 3. lekce – křižovatky – 4. B
8:30-10:00 Plavecký bazén – plavecký výcvik – 10. lekce – závěr – 2. A, 2. B
odjezd 8:15 hod. / návrat 10:30 hod.

Poznámka:
pondělí 24. 2. – přednáška MP:
8:00 4. B – Kyberšikana a počítačová kriminalita – vše p. Lejsek
10:30 4. A – Kyberšikana a počítačová kriminalita
úterý 25. 2. – přednáška MP:
10:00 7. C – Tabákový zákon, činnost MP
11:50 7. B – Tabákový zákon, činnost MP

březnové TERMÍNY do kalendáře:
24. + 25. 3. – DNY otevřených dveří na Mozartovce
30. 3. – MD – divadelní představení pro učitele – zaj. Magistrát Jbc.
2. 4. – ZÁPIS do 1. tříd

HUDEBNÍ VÝCHOVA TROCHU JINAK

Trochu jinou hodinu hudební výchovy za sebou mají žáci 1. – 5. tříd. Měli možnost vyzkoušet si stavbu kuličkové hudební dráhy Xyloba a vytvoření vlastní melodie pomocí naladěných destiček s tóny. Melodie si připravovali na zvonkohrách. V této hodině byl mobilní telefon povolený a zájemci si svoji stavbu nejen fotili, ale i nahrávali. Děti stavění bavilo a kdyby nedošly jednotlivé díly, pouštěly by nejspíš kuličku někde od stropu. 
Za toto zpestření děkujeme paní Zuzce Pelcové z jablonecké firmy JISKRA CZ, která nám pro děti bezplatně sady stavebnic zapůjčila.
Třeba se jednou splní přání pana učitele Halamy a na Mozartovce budeme mít Xyloby vlastní.

Přehled akcí: 10. 2. – 16. 2. 2020 (24. týden)

Termín Akce Poznámka
Po
10.2.
8:00 DDM Vikýř – Okresní kolo ONj
8:00 TERMÍN ODEVZDÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
8:00 Lyžařský kurz – Příchovice / Bedřichov
Út
11.2.
8:00 Lyžařský kurz – Příchovice / Bedřichov
8:00 Projektový den – České národní obrození – 8. A, 8. B
13:00-16:00 ZŠ 5. května – setkání ředitelů ZŠ
St
12.2.
8:00 Lyžařský kurz – Příchovice / Bedřichov
9:00 OVOCE DO ŠKOL
Čt
13.2.
8:00 Lyžařský kurz – Příchovice / Bedřichov
13:00-18:00 ZŠ Frýdlant – setkání školních metodiků prevence

14.2.
8:00-15:30 Liberec – školení FKSP
8:00 Lyžařský kurz – Příchovice / Bedřichov
8:30-10:00 Plavecký bazén – plavecký výcvik – 9. lekce – 2. A, 2. B
odjezd 8:15 hod. / návrat 10:30 hod.
Poznámka: Následující týden:
pondělí 17. 2.   EKOKOM – Projekt Tonda Obal na cestách – 1. – 6. hodinu / 1. – 9. třídy
pátek 21. 2. – 1. skupina žáků 8. tříd – Projektový den – SUPŠs Železný Brod  (doprava zajištěna)
2. skupina žáků 8. tříd – Projektový den – SUPŠ a VOŠ Horní náměstí Jablonec n. N.

 

 

Přehled akcí: 3. 2. – 9. 2. 2020 (23. týden)

Termín Akce Poznámka
Po
3.2.
8:00-13:30 hudebna suterén, místnost Parlamentu – SIDAS – Aj
3. – 7. února, kurz Aj pro žáky 2. st.
14:00-15:30 Turnov – ZŠ 28. října – Přednáška – Geopark Český ráj
Poznámka: ŠD oddělení p. Jarešové
“Ples v ledovém království” – celotýdenní akce
Út
4.2.
8:00-13:30 SIDAS – kurz Aj
St
5.2.
8:00-13:30 SIDAS – kurz Aj
8:00 Harrachov – zeměpisná exkurze do skláren Novosad – 9. B
Čt
6.2.
8:00-13:30 SIDAS – kurz Aj
9:30 Zimní stadion – Veselá bruslička – 5. C
5. lekce – závěr. lekce
10:00 NIDV Liberec – Metodický kurz Nj – pokračování

7.2.
8:00-13:30 SIDAS – kurz Aj
8:30-10:00 Plavecký bazén – plavecký výcvik – 8. lekce – 2. A, 2. B
odjezd 8:15 hod. / návrat 10:30 hod.
Poznámka: NEPŘEHLÉDNĚTE
10. – 14. 2. – LK – Příchovice + Bedřichov
10. 2. – Okresní kolo ONj
11. 2. – 1. – 4. hod. Projektový den pro 8. tř. – České národní obrození
17. 2. – EKOKOM – Tonda Obal na cestách – projektový den pro celou školu
21. 2. – SUPŠs Žel. Brod + SPŠ Jbc. – Projektový den pro žáky 8. tříd