Aktuální situace s Covid-19

Vážení rodiče,

rád bych Vás seznámil s tím, jaká hygienická a protiepidemická opatření a budou v naší škole probíhat od 1. září 2020 v souvislosti se situací spojenou s Covid-19.

  • Všichni žáci budou třídními učiteli opakovaně poučováni o zásadách osobní a respirační hygieny.
  • Ve škole jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
  • Úklid bude nově probíhat i v dopoledních hodinách.
  • Do školy nesmí vstoupit žádná osoba s příznaky infekčního onemocnění.
  • Pokud se u žáka objeví příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů, průjem, ztráta chuti a čichu), budeme Vás o tom neprodleně informovat a bude nutné, abyste si své dítě co nejdříve vyzvedli. Do okamžiku Vašeho příchodu bude dítě izolováno od ostatních a bude mu poskytnuta rouška. Je potřeba, abyste telefonicky kontaktovali praktického lékaře pro děti a dorost, ten rozhodne o dalším postupu.
  • Pokud má Vaše dítě přetrvávající potíže s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického (alergického) onemocnění, může pobývat ve škole, pokud je prokázáno, že netrpí infekčním onemocněním (toto potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).
  • Zákonní zástupci vstupují do školy po předchozí dohodě s pedagogy.

Mgr. Karel Opočenský
ředitel školy