Beseda se spisovatelkou

Beseda se spisovatelkou z našeho kraje a předčítání z její knihy Alenka a Krakonoš

V lednu se žáci druhých tříd zúčastnily besedy se spisovatelkou Dankou Šárkouvou. Spisovatelka poutavou formou vyprávěla o svém životě a o své tvorbě pro děti. Děti si poslechly i ukázku z její knihy, shlédly krátké video a zahrály si divadlo. Na závěr si mohly knihu koupit a autorka jim ji podepsala s jmenovitým věnováním. Domů si odnesly i společnou fotografii.