CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

28. 2. 2020 – okresní kolo

1. místo – Matouš Janda
17. místo – Zuzana Vrbová
20. místo – Tomáš Vojtěch
21. místo – Jan Puškár