ČTVRTLETNÍ ZNÁMKY A ONLINE KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE

Vážení rodiče,
prostřednictvím elektronické ŽK zveřejníme v úterý čtvrtletní známky žáků.
Konzultační odpoledne se uskuteční ve středu 25. 11. v čase od 16:00 do 18:00.
O přesném online průběhu se dozvíte na nástěnce školy v elektronické ŽK.

Mgr. Karel Opočenský
ředitel školy