HUDEBNÍ VÝCHOVA TROCHU JINAK

Trochu jinou hodinu hudební výchovy za sebou mají žáci 1. – 5. tříd. Měli možnost vyzkoušet si stavbu kuličkové hudební dráhy Xyloba a vytvoření vlastní melodie pomocí naladěných destiček s tóny. Melodie si připravovali na zvonkohrách. V této hodině byl mobilní telefon povolený a zájemci si svoji stavbu nejen fotili, ale i nahrávali. Děti stavění bavilo a kdyby nedošly jednotlivé díly, pouštěly by nejspíš kuličku někde od stropu. 
Za toto zpestření děkujeme paní Zuzce Pelcové z jablonecké firmy JISKRA CZ, která nám pro děti bezplatně sady stavebnic zapůjčila.
Třeba se jednou splní přání pana učitele Halamy a na Mozartovce budeme mít Xyloby vlastní.