Informace k začátku školního roku 2022/2023

  • 1. 9. 2022 pouze jedna vyučovací hodina (vyučování končí v 8:40) – žáci obdrží rozvrh hodin
  • 1. 9. 2022 slavnostní zahájení prvních tříd proběhne v atriu školy
  • 1. 9. 2022 oběd pouze pro přihlášené děti (od 11:30 – 12:00 hodin), ranní družina v provozu
  • informace o přijatých dětech do školní družiny budou známy v odpoledních hodinách
  • 2. 9. 2022 1. stupeň čtyři vyučovací hodiny
  •                    2. stupeň pět vyučovacích hodin 
  • V posledních hodinách bude probíhat odchod na oběd.
 
  • od 5. 9. 2022 výuka dle rozvrhu 
  • první třídní schůzky 15. 9. 2022
Všem rodičům a dětem přejeme úspěšný školní rok 2022/2023.