INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ NASTUPUJÍCÍCH DO PRVNÍCH TŘÍD

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete informace ohledně nástupu Vašich dětí do první třídy v naší škole.

Informace pro rodiče žáků nastupujících do prvních tříd

Příloha 1 Desatero pro rodiče předškoláků od MŠMT

Příloha 2 Doporučení školního psychologa

Příloha 3 Pomůcky pro žáky

Příloha 4 Přihláška ke stravování

Příloha 5 Žádost o přijetí do školní družiny

V září budu prvňáčkem

Mgr. Karel Opočenský

ředitel školy