INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ NASTUPUJÍCÍCH DO PRVNÍCH TŘÍD

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete informace ohledně nástupu Vašich dětí do první třídy v naší škole.

Informace pro rodiče žáků nastupujících do prvních tříd

Příloha 1: Desatero pro rodiče předškoláků od MŠMT

Příloha 2: Doporučení školního psychologa

Příloha 3: Pomůcky pro žáky

Příloha 4: Přihláška ke stravování

Příloha 5: Žádost o přijetí do školní družiny

V září budu prvňáčkem

Mgr. Karel Opočenský

ředitel školy