Informace školy k aktuální situaci

1. Webové stránky školy (www.zsmozartova.cz) jsou hlavním komunikačním kanálem od školy k žákům, rodičům a veřejnosti.
2. Dny otevřených dveří v termínu 24. a 25. 3. se ruší. Náhradu zvážíme dle aktuální situace. Případné informace budou zveřejněny na webu školy.
3. Zápis do prvních tříd v původním termínu zatím zrušen není. Informace o potvrzení termínu nebo změně data zveřejníme na webu školy.
4. Ve středu 18. 3. zveřejníme na webových stránkách školy informace k dálkovému vzdělávání žáků.

Mgr. Karel Opočenský

ředitel