Konec roku

     Vážení rodiče,

     na Mozartovce utekl další školní rok jako voda. Ačkoliv byl pro žáky 3. až 9. ročníků o pár týdnů kratší, na školní zážitky, akce a události byl i tak bohatý.

     Výuka byla doplněna tradičními i novými školními akcemi. Pokračovala spolupráce se SRPŠ, MAJÁKEM, zapojili jsme se do projektu Post Bellum, třídy obou stupňů pravidelně navštěvovaly jablonecké divadlo i kino. Šesťáci vyjeli na harmonizační pobyt, žáci prvního stupně absolvovali programy  dopravní výchovy, lesní výchovy,  navštívili hasičský záchranný sbor, bruslili na ledové ploše, hráli piškrovky, korálkovali, prvňáčci oslavili Slavnosti slabikáře. Řada tříd obou stupňů v rámci ekologické výchovy navštívila programy v Sedmihorkách. Na druhém stupni žáci pomáhali Lesům ČR sázet stromy, hráli „Riskuj“ v cizích jazycích. Celá škola soutěžila o „Šplhouna roku“, vybraní žáci druhého stupně vyjeli na jazykově poznávací zájezd do Anglie, novinkou bylo projektové vyučování, které bylo směrováno na největší sportovní akci roku OH ve Francii. Z důvodu nevyhovujících sněhových podmínek byl zrušen lyžařský kurz, ten byl nahrazen turisticko-branným, v němž si žáci prověřili fyzickou a psychickou kondici. Žáci se napříč všemi třídami účastnili sportovních i vědomostních soutěží, ze kterých přiváželi medailová umístění.

     Mnoho akcí zaštítil školní parlament a školní družina. Bez nich bychom organizaci Halloweenu, bramboriády, vánočních slavností a dalších akcí nemohli realizovat.

 

     Děkujeme všem, kteří přispěli do batůžkového projektu, veřejné sbírky na školní ročenku, sponzorům za podporu na vánočních slavnostech a slavnostním obědě deváťáků.

     Vážíme si vaší podpory, milých osobních setkání a těšíme se na příští školní rok ve zrekonstruované budově naší školy.

     Krásné prázdniny!

                                                                vedení školy a kolektiv pracovníků ZŠ Mozartova