Logická olympiáda – krajské kolo

Krajské kolo Logické olympiády s výraznou stopou žáků ZŠ Mozartova
 
V pátek 4. 11. proběhlo na TU v Liberci krajské kolo Logické olympiády. Krajskými semifinalisty se stali v kategorii 3. – 5. tříd Kateřina Fričová ze 4. A a v kategorii 6. – 9. tříd Viktor Dudek z 8. A. Oba se prosadili i v krajském kole, když Kateřina Fričová obsadila 13. a Viktor Dudek 10. místo, což je výrazný úspěch ve vědomostní soutěži v krajském měřítku. Oběma žákům patří velká POCHVALA.