Mimořádné opatření platné od 9. 10. 2020

Vážení rodiče, 

v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 995 o přijetí krizového opatření se s platností od 9. 10. 2020 se ruší
– všechny kroužky (ve škole i ve školní družině)
– výuka plavání (pozor, plavání nebude probíhat už v pátek 9. 10. ve 3. třídách – pro 3. třídy platí klasický rozvrh, konec ve 12, 55 hodin)
– provoz všech tělocvičen (i pronájem), s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v ZŠ. 


Podrobnosti k organizaci výuky pro 1. a 2.
 stupeň od pondělí 12.10. budou zveřejněny nejpozději v sobotu 10. 10. ve večerních hodinách, sledujte prosím elektronickou žákovskou knížku. 


 
Mgr. Karel Opočenský