Předávání vysvědčení v pátek 26. 6.

Žáci 1. – 8. ročníku se dostaví před 8. hodinou do svých kmenových tříd (hlavní vchod do školy bude otevřen od 7:40), kde jim v průběhu 1. vyučovací hodiny bude předáno vysvědčení. Poté žáci, předem nepřihlášení do dopolední či odpolední skupiny, školu opustí.
Žáci 1. tříd s trvalým bydlištěm v Jablonci n. N. bez dluhů vůči škole k vysvědčení dostanou potvrzení o docházce a bezdlužnosti pro účel zlevnění příměstského tábora 2020.

Žáci 9. ročníku si pro vysvědčení přijdou do školy v 9:00.

Třídní učitel může zaslat žákům / rodičům zpřesňující informace.
Obědy budou zajištěny pouze pro žáky předem přihlášené do dopolední či odpolední skupiny.
Rodiče, kteří své děti ze zdravotních důvodů do školy nepošlou, si mohou vysvědčení vyzvednout po domluvě s třídním učitelem v pátek 26. 6. od 10:00 do 11:00 nebo v pondělí 29. 6. od 8:00 do 15:00.

Rodiče nemohou ani v tento den vstupovat do školy (pouze po předchozí domluvě s pedagogem a v pedagogově přítomnosti).