Přehled akcí: 1. 9. – 6. 9. 2020 (1. týden)

Termín Akce Poznámka
Út
1.9.
8:00-9:40 Slavnostní zahájení školního roku 2020/21 (2. – 9. třídy)
8:00 Slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky
10:00 sborovna – schůzka vyučujících 
11:00-12:00 ŠJ – výdej obědů
13:00 PPP – schůzka pro ředitele škol
St
2.9.
8:00-10:45 1. třídy – „výuka“ dle pokynů vyučujících
8:00-10:45 Třídnické práce / od 4. hod. dle rozvrhu
2. – 9. třídy
Čt
3.9.
 8:00-10:45 1. třídy – „výuka“ dle pokynů vyučujících
8:00 Výuka probíhá dle platného rozvrhu


4.9.

8:00-10:45 1. třídy – „výuka“ + FOTOGRAFOVÁNÍ
9:00 hod. 1. A / 10:00 hod. 1. B
p. Vokatá
11:20-12:50 Bazén Sv. Čecha – zahájení plaveckého výcviku – 3. A, 3. B
odjezd autobusu (BUSLINE) ze zastávky v 11:00 hod. / návrat od bazénu 13:00 hod.
Poznámka: TERMÍNY – pátek 4. 9. + následující týden
a) 4. 9. odeslání Úvodní zprávy učitele
b) 4. 9. předání úpravy předmětů v ŠVP
středa 9. 9. 16:30 hod. třídní schůzky 2. stupeň
                       17:00 hod. třídní schůzky 1. stupeň