Přehled akcí: 11. 11. – 17. 11. 2019 (11. týden)

Termín Akce Poznámka
Po
11.11.
9:00-15:00 Liberec – Gymnázium Jeronýmova – Metodické setkání učitelů Ch
Poznámka: od pondělí 11. 11. – UZAVŘENÍ ATRIA
Út
12.11.
8:00-11:40 Markétina dopravní výchova – výukový projekt DV – 3. A, 3. B, 3. C
St
13.11.
9:00 Praha – konference Klett – DVPP
10:30 Praha – seminář krajských a okresních garantů McD 2020
13:30-17:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v budově ŠD
určeno rodičům dětí z ŠD – výstavky podzimních prací,
odd. p. Martincové ve škole – po dobu přítomnosti dětí v oddělení od 13:30 do 14:45 hod.
13:30 Magistrát Jbc. – Čtení rozpočtu 2020
Čt
14.11.
8:00-11:40 místnost Parlamentu – Deskové hry
1. hod. = 5. C
2. hod. = 4. A
3. hod. = 5. B
4. hod. = 5. A
8:55-9:40 Předávání Slabikáře 5. A pro 1. A
8:55-11:40 Preventivní programy MAJÁK, o. p. s. – 5. C, 8. B
5. C – program: Jsem originál
8. B – program: Digitální domorodci
8:55-9:40 učebna Aj – Dějepisná olympiáda – vybraní žáci 2. st.

15.11.
8:00-11:40 prostor školy – cvičení IZS – zaj. Magistrát Jbc.
individuální program tříd – nástupy na oběd dle individuálního rozpisu / výuka časově upravena
Poznámka: 20. 11. – 14:00 hod. PEDAGOGICKÁ RADA