Přehled akcí: 26. 4. – 2. 5. 2021 (36. týden)

Termín Akce Poznámka
Po
26.4.
8:00-13:30 Konzultační skupiny – žáci 2. stupně
8,00 hod. testování
8:00 Rotační výuka na 1.st.
PREZENČNÍ VÝUKA: 1. B, 2. B, 3. A, 4. A, 5. A, 5. B
DISTANČNÍ VÝUKA: 1. A, 2. A, 2. C, 3. B, 4. B, 4. C
10:00-10:45 Bezpečně do školy – preventivní program – 4. A
lektor: M. Lejsek – Městská policie + M. Poláková
10:55-11:40 Bezpečně do školy – pokračování – 3. A
lektor: M. Lejsek + M. Poláková
Út
27.4.
7:30-13:30 Konzultační skupiny – žáci 2. stupně
7,30 hod. testování
St
28.4.
  TERMÍN odevzdání podkladů pro PaM – duben
Čt
29.4.
8:00- 9:40 SVP Frýdlant – Program primární prevence – online – 8. A
8:00 Vestibul – TESTOVÁNÍ žáků 9. tříd – potvrzení potřebné k přijímacím zkouškám – 9. A
org. zaj. p. Mauderová
8:20 Vestibul – TESTOVÁNÍ – pokračování – 9. B
org. zaj. p. Mauderová
8:55-11:40 Preventivní program – 5.A – Maják – 5. A
10:00-11:40 SVP Frýdlant – Program primární prevence – online – 8. B

30.4.
7:30-12:00 Konzultační skupiny – žáci 2. stupně
7,30 hod. testování
  KONTROLA TK za měsíc duben – všichni