Přespolní běh družstev – krajské finále

8. 10. 2019 Kolečko Břízky – Krajské finále v přespolním běhu družstev – BĚHÁME S BK TOUR

Kategorie H IV. – parádní 3. místo v krajském finále
Družstvo Mozartovky ve složení: Vojtěch Werani, Martin Chlum, Ondřej Zámečník, Jakub Škaloud, Josef Hanzlíček a Matěj Vopat vybojovalo bronzovou příčku v krajském přeboru.
Kategorie D IV. – celkové 7. místo v KF.
Všem patří poděkování za reprezentaci školy a paní učitelce Janě Málkové za organizaci a zajištění těchto sportovních akcí v chladném podzimu.