PRŮBĚŽNÁ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ A 9. TŘÍD

Vážení rodiče,
o víkendu jsme dostali bližší informace (vyhlášené MŠMT) k otevření školy pro Vaše děti. Nyní tyto informace zpracováváme a hledáme podobu režimu na naší škole. Sledujte nadále tyto webové stránky. Zde zveřejníme podrobné informace. Pro Vás pak nastane okamžik rozhodnutí. Cituji z materiálů MŠMT: „Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.“

Mgr. Karel Opočenský
ředitel školy