Školní jídelna v novém školním roce

V sekce „jídelna“ školního webu jsme zaktualizovali informace pro nadcházející školní rok.
Vedoucí školní jídelny bude přítomna v kanceláři ŠJ v následujících termínech:

29. a 30. 6. od 8:00 do 11:00
28. a 31. 8. od 8:00 do 11:00
1. a 2. 9. od 8:00 do 11:00