Slavnostní oběd deváťáků

V pondělí 10. 6. proběhlo rozloučení s deváťáky na slavnostním obědě ve školní jídelně. Žákům a žákyním to v slavnostních šatech velmi slušelo. Ještě než všichni zasedli ke stolům, proběhlo šerpování deváťáků třídními učiteli a zástupci  tříd rekapitulovali celých devět let školní docházky. Při dojemných slovech bylo těžké zadržet slzy. Prostřené tabule zářily bílými ubrusy, barevnými květinami a naleštěným sklem a porcelánem. Ke stolům zasedli nejen deváťáci ale i pozvaní učitelé. Přišly i dvě paní učitelky, které na naší škole již nepůsobí. Po slavnostním přípitku se podávaly tři chody (polévka, hlavní chod se zeleninovým salátem a dezert). Současní osmáci se proměnili v číšnice a číšníky a obsluhovali své spolužáky jako rození profesionálové.

Velké díky za přípravu akce patří sponzorovi akce firmě Jip a panu R. Skrúcanému, SRPŠ,  našim paním kuchařkám, paní učitelce D. Nigrinové a paní hospodářce V. Sieberové.