Stávka

Vyjádření Základní školy Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvkové organizace ke stávce vyhlášené na středu 6. 11. 2019

 

Souhlasíme s vyjádřením Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, že Vláda ČR svým jednáním nepřispívá k důstojnému postavení zaměstnanců ve školství! 

  • Je nedůstojné, když Vláda ČR prohlašuje školství za svou prioritu a zároveň nepodniká kroky ke stabilizaci a prestiži našeho povolání.
  • Je nedůstojné dohadovat se o každé procento navýšení platu pracovníků ve školství.
  • Je nedůstojné být terčem výpadů premiéra ČR Andreje Babiše, který vnímá profesi pedagogů jen skrz čísla ve státním rozpočtu, ale nezná každodenní život učitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga (nemluvě o postavení nepedagogů ve škole).

Zároveň je krajně nešťastná medializace ohledně stávky, která vypadá jako boj o přerozdělení již přiznaných peněz. Jako účelové se zdá načasování stávky, které dává školám minimum času na vzniklou situaci reagovat. Vnímáme též nejistotu rodičů našich žáků, kteří jsou masírováni médii “o stávce na všech školách”.

Přestože si pedagogové naší školy přejí, aby naše politická reprezentace zvýšila prestiž pracovníků ve školství (zvýšením platů, systémem přípravy pedagogů na středních a vysokých školách, řešením problémů vzniklých při společném vzdělávání atd.), což se nyní neděje, chceme zůstat pro rodiče korektním a čitelným partnerem, a proto se většina pedagogů naší školy rozhodla do stávky nevstoupit. Škola tedy bude pro žáky otevřena.

 

Za zaměstnance naší školy

 

Mgr. Karel Opočenský

ředitel školy