Úřední hodiny

Až do odvolání (nejdéle do doby uzavření škol) budou úřední hodiny v každý pracovní den od 7:30 do 9:00.
Do školy je možné volat na tel. čísla 483 737 920 nebo 731 449 106. Osobní návštěvy nejsou možné.

Mgr. Karel Opočenský
ředitel