VÝSLEDEK VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Do Školské rady byli za zákonné zástupce žáků školy zvoleni:
Veronika Jiroušová
Libor Ducháček

Pořadí náhradníků:
1, Tereza Eflerová
2, Jana Štefková
3, Šárka Řeháčková
4, Jana Lacmanová
5, Kateřina Koudelková

Mgr. Karel Opočenský
ředitel školy