Výsledky voleb do školské rady

20. 10. 2023 volili zákonní zástupci žáků členy do školské rady. Výsledky voleb: 
 
Mgr. Libor Ducháček 
Ing. Petra Maturová
 
Děkujeme všem za účast ve volbách a těšíme se na spolupráci. 
 
ZŠ Mozartova