Kroužky

Školní rok 2020/2021

den kroužek čas třídy p. vychovatelka
pondělí výtvarné činnosti 15:30-16:45 1., 2., 3., 4. M. Vaníčková
deskové hry 15:30-17:00 1., 2., 3., 4 D. Puškárová
úterý pohybová výchova 15:30-16:15 1., 2., 3., 4
DÍVKY
 S. Prokešová
středa “Ruce v akci” –
výtvarka a jiné
15:30-17:00 1., 2., 3. M. Vaníčková
výtvarné činnosti 15:30-16:45 1., 2., 3. D. Puškárová
zdravotnický kroužek 15:30-16:45 1., 2., 3., 4 J. Bartošová
logopedická prevence 8:00-8:40 1. M. Vaníčková
čtvrtek pohybová výchova 15:30-16:15 1., 2., 3., 4
CHLAPCI
S. Prokešová

Kroužky školní družiny zahajujeme 14. 9. 2020
Platbu za výtvarný kroužek I. pololetí 400,- Kč zaplaťte p. vychovatelce do 18. 9. 2020
Platbu za kroužek pohybových her  I. pololetí 300,- Kč zaplaťte p. vychovatelce do 18. 9. 2020
Děti si vyzvedávejte až po skončení kroužku  v uvedený čas, nezvoňte, prosíme, dříve.
Děkujeme.