Kroužky

Školní rok 2019/2020

den kroužek čas třídy p. vychovatelka
pondělí výtvarné činnosti 15:30-16:45 1., 2., 3., 4. M. Vaníčková
výtvarné činnosti 15:30-16:45 2. A. Jarešová
deskové hry 15:30-17:00 3. D. Puškárová
úterý pohybová výchova 15:30-16:15 1., 2.  S. Prokešová
středa “Ruce v akci” –
výtvarka a jiné
15:30-17:00 1., 2., 3. M. Vaníčková
výtvarné činnosti 15:30-16:45 1., 2., 3. D. Puškárová
čtvrtek pohybová výchova 15:30-16:15 2., 3. S. Prokešová
logopedická prevence 8:00-8:45 1. M. Vaníčková

Přihláška na kroužky ke stažení

Kroužky školní družiny zahajujeme 16. 9. 2019
Platbu za výtvarný kroužek I. pololetí 400,- Kč zaplaťte p. vychovatelce do 27. 9. 2019
Platbu za kroužek pohybových her  I. pololetí 300,- Kč zaplaťte p. vychovatelce do 27. 9. 2019
Děti si vyzvedávejte až po skončení kroužku  v uvedený čas, nezvoňte, prosíme, dříve.
Děkujeme.