Kroužky

Školní rok 2021/2022

den kroužek čas třídy p. vychovatelka
pondělí výtvarné činnosti 15:30-16:45 1., 2., 3., 4., 5. D. Puškárová,
A. Martincová
„Ruce v akci“ 15:30-16:30 1. M. Vaníčková
úterý pohybová výchova 15:30-16:15 2., 3., 4
CHLAPCI
 S. Prokešová
středa „Ruce v akci“  15:30-16:30 2., 3. M. Vaníčková
pohybová výchova 15:30-16:15 1.
CHLAPCI
S. Prokešová
zdravotnický kroužek 15:30-16:45 1., 2., 3., 4 J. Bartošová
logopedická prevence 8:00-8:40 1. M. Vaníčková
čtvrtek pohybová výchova 15:30-16:15 1., 2., 3., 4
DÍVKY
S. Prokešová

Kroužky školní družiny zahajujeme 20. 9. 2021
Děti si vyzvedávejte až po skončení kroužku  v uvedený čas, nezvoňte, prosíme, dříve.
Děkujeme.