Dokumenty ke stažení

Formuláře:

Formulář žádosti pro uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění z vyučování předmětu tělesná výchova

Formulář žádosti o přestup žáka do základní školy

Žádost o pokračování v základním vzdělávání

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování 2023 _2024

Žádost o přijetí do školní družiny

Žádost o odhlášení ze školní družiny

Informace pro rodiče prvňáčků:

Informace pro rodiče žáků nastupujících do prvních tříd

Desatero pro rodiče předškoláků od MŠMT

Doporučení školního psychologa

Pomůcky pro žáky

V září budu prvňáčkem

Bakaláři:

Manuál pro rodiče – elektronická ŽK.

GDPR:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NÁMITKA PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas zákonných zástupců nezletilého žáka se zpracováním osobních údajů podle rozsudku soudu o určení rodičovské odpovědnosti

ŽÁDOST O OPRAVU NEBO DOPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

ŽÁDOST O VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŠVP:
ŠVP
ŠVP ŠD

Školní řád:

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – aktualizace 11. 11. 2021

Přílohy k pravidlům školního řádu:

Vnitřní řád ŠD
Řád učebny přírodopisu
Řád učebny chemie
Řád učebny fyziky
Řád učebny AJ
Řád učebny hudební výchovy
Řád učebny výtvarné výchovy
Řád interaktivní učebny
Řád učebny informatiky
Řád tělocvičny
Řád cvičné kuchyně
Řád školní dílny
Řád plochy
Řád sportoviště
Řád venkovní učebny přírodních věd

Výroční zprávy:

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006