Školská rada

Školská rada

zástupci zřizovatele (Magistrát města Jablonec nad Nisou):
S. Havlová, Ing. P. Roubíček

zástupci pedagogů:
Mgr. V. Osobová, Mgr. B. Šimková

zástupci rodičů žáků:
V. Jiroušová, L. Ducháček (předseda ŠR)

Zápis 3. 11. 2020 – online