Přehled akcí

Vážení rodiče,
pravidelné týdenní přehledy akcí naleznete v elektronické žákovské knížce, záložka “Plán akcí”.

PROVOZ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 13. 9.

Vážení rodiče, žáci,

z MŠMT jsme obdrželi informaci, že od pondělí 13. 9. nebude ve škole probíhat testování.

Pokyn ředitele školy k ochranným prostředkům dýchacích cest od 1. září 2021, zůstává v platnosti.

Dále upozorňujeme zákonné zástupce na povinnosti při návratu ze zahraničí a důrazně apelujeme na jejich dodržování: Pravidla návratu do ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).

Další informace naleznete na webu MŠMT: www.edu.cz/covid-19.

Mgr. Karel Opočenský
ředitel školy

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají ve středu 8. 9. 2021.
2. stupeň – od 16:30 hodin,
1. stupeň – od 17:15 hodin.