Přehled akcí: 24. 2. – 1. 3. 2020 (26. týden)

Termín Akce Poznámka
Po
24.2.
8:00-9:40 IT č. 1 – Přednáška MP –  Kyberšikana a počítačová kriminalita – 4. B
lektor: p. Lejsek
8:15-10:00 DDH Podskalí 9, 3. lekce – křižovatky – 4. A
10:30-12:35 IT č. 1 – Přednáška MP –  Kyberšikana a počítačová kriminalita – 4. A
zahájení přednášky bude upraveno po návratu 4. A z DDH
Poznámka: ÚKOL PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ!
Do konce února (pátek 28. 2.) odevzdat příjmové doklady za kroužky
Út
25.2.
8:30 DDM Větrník Liberec – Krajské kolo O Nj
9:00 OVOCE DO ŠKOL
10:00-11:40 IT č. 1 – Přednáška MP –  Tabákový zákon, činnost MP… – 7. C
lektor: p. Lejsek
10:55-11:40 PC 2 – náhradní termín matematické soutěže Pangea
11:50-13:30 IT č. 1 – Přednáška MP –  pokračování pro 7. B
lektor: p. Lejsek
St
26.2.
8:00 Gy A. Randy – okresní kolo ZO 6. – 9. tříd
8:00 NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
všichni – do 10:00 hod. odevzdání podkladů pro PaM – únor
13:00-15:00 ŠD – Ples – karneval – 2. A + 3. tř.
13:00 PPP Jablonec n. N. – školení asistentů pedagoga
Čt
27.2.
9:00-15:00 NIDV – seminář pro vedoucí pracovníky
Strategické řízení a plánování ve školách
13:00-15:00 ŠD – Karneval – ostatní oddělení ŠD

28.2.
Poznámka:KONTROLA TK za měsíc únor

Poznámka: NEPŘEHLÉDNĚTE!
čtvrtek 5. 3. – 8:00 hod. – Kino Radnice 6. – 8. třídy “V síti – dětská verze” – zdarma

březnové TERMÍNY do kalendáře:
24. + 25. 3. – DNY otevřených dveří na Mozartovce
30. 3. – MD – divadelní představení pro učitele – zaj. Magistrát Jbc.
2. 4. – ZÁPIS do 1. tříd

 

Aby škola nebolela

Seminář pro vyučující a rodiče o práci rodičů s domácí přípravou na vyučování

Beseda se spisovatelkou

Beseda se spisovatelkou z našeho kraje a předčítání z její knihy Alenka a Krakonoš

V lednu se žáci druhých tříd zúčastnily besedy se spisovatelkou Dankou Šárkouvou. Spisovatelka poutavou formou vyprávěla o svém životě a o své tvorbě pro děti. Děti si poslechly i ukázku z její knihy, shlédly krátké video a zahrály si divadlo. Na závěr si mohly knihu koupit a autorka jim ji podepsala s jmenovitým věnováním. Domů si odnesly i společnou fotografii.

Přehled akcí: 17. 2. 2020 – 23. 2. 2020 (25. týden)

Termín Akce Poznámka
Po
17.2.
8:00-13:30 Společnost EKO – KOM a. s. – program “Tonda Obal na cestách”
individuální rozpis podle tříd a rozvrhů / učebny: fyzika, chemie, přírodopis + IT č. 1 / zdarma
8:30 DDM Vikýř – okresní kolo O Aj
Poznámka: NEPŘEHLÉDNĚTE!!
Do pátku 21. 2. si zapište pracovní výročí – viz nástěnka
Út
18.2.
8:00 Kolečko – Břízky – Lyžuj lesy
přeložený termín sportovní akce
8:00 Spolupráce s Gy A. Randy – konverzace v Aj
8. + 9. třída v hodinách Aj
10:55-13:30 PC 2 – školní kolo matematické soutěže Pangea
4. – 9. třídy
St
19.2.
8:00 Spolupráce s Gy A. Randy – konverzace v Aj
6. + 7. třídy v hodinách Aj
8:00 Liberec – Soutěž T – PROFI – práce s Merkurem
tým žáků 5. tříd
9:00-15:00 NIDV Liberec – seminář D – Dějiny Francie
Čt
20.2.
   

21.2.
8:00-13:30 Projektový den – SUPšS Železný Brod + SUPŠ a VOŠ Horní náměstí – 8. A, 8. B
výběry žáků / Žel. Brod – doprava zajištěna
8:15-10:00 DDH Podskalí 9, 3. lekce – křižovatky – 4. B
8:30-10:00 Plavecký bazén – plavecký výcvik – 10. lekce – závěr – 2. A, 2. B
odjezd 8:15 hod. / návrat 10:30 hod.

Poznámka:
pondělí 24. 2. – přednáška MP:
8:00 4. B – Kyberšikana a počítačová kriminalita – vše p. Lejsek
10:30 4. A – Kyberšikana a počítačová kriminalita
úterý 25. 2. – přednáška MP:
10:00 7. C – Tabákový zákon, činnost MP
11:50 7. B – Tabákový zákon, činnost MP

březnové TERMÍNY do kalendáře:
24. + 25. 3. – DNY otevřených dveří na Mozartovce
30. 3. – MD – divadelní představení pro učitele – zaj. Magistrát Jbc.
2. 4. – ZÁPIS do 1. tříd