50. léta v Československu

V uplynulém týdnu dorazil na naši školu pan Ing. Lubomír Vejražka z Ústavu pro studium totalitních režimů, odborník na téma rodin politických vězňů 50. let a shodou okolností také tatínek jednoho z našich žáků.
Ve dvou besedách přiblížil žákům devátých ročníků období komunistické vlády v Československu, zejména pak osudy rodin muklů 50. let. Žáci se seznámili s důvody politické perzekuce, jakým způsobem celý proces od zatčení až po propuštění probíhal a zejména s tím, jak věznění jednoho z členů rodiny ovlivnilo osudy žen a dětí po zbytek života. Živé vyprávění bylo doplněno krátkými videovstupy s dobovými tématy a rozhovory s rodinnými příslušníky.
Děkujeme panu Vejražkovi za zajímavou besedu a těšíme se na další spolupráci.