PROVOZ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 13. 9.

Vážení rodiče, žáci,

z MŠMT jsme obdrželi informaci, že od pondělí 13. 9. nebude ve škole probíhat testování.

Pokyn ředitele školy k ochranným prostředkům dýchacích cest od 1. září 2021, zůstává v platnosti.

Dále upozorňujeme zákonné zástupce na povinnosti při návratu ze zahraničí a důrazně apelujeme na jejich dodržování: Pravidla návratu do ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).

Další informace naleznete na webu MŠMT: www.edu.cz/covid-19.

Mgr. Karel Opočenský
ředitel školy

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají ve středu 8. 9. 2021.
2. stupeň – od 16:30 hodin,
1. stupeň – od 17:15 hodin.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Děti přihlášené do školní družiny k 1. 9. 2021 byly přijaty.

PORUCHA ŠKOLNÍHO SERVERU

Vážení rodiče,
postihla nás porucha serveru, na jejímž odstranění pracují naší ajťáci.
Bohužel nám nefungují naše školní systémy (zejména aplikace Bakaláři).
Nápravu se snažíme zajistit v co nejkratší době.

Mgr. Karel Opočenský
ředitel školy