Den otevřených dveří školní družiny

Dne 23. 11. 2023 proběhla v naší družině akce „ Den otevřených dveří “

V tento den byly prostory družiny volně přístupné rodičům, sourozencům, prarodičům, tetám a strýcům, prostě těm, kteří si na své dítě udělali v tento den čas.

Rodiče si prohlédli nejen výstavu podzimních prací, ale i ukázky vánočního vyrábění, které děti tvoří v rámci zájmových činností a výtvarných kroužků.

Děti ukázaly hry, hračky, stavebnice a rodiče se aktivně zapojili do společného hraní, skládání puzzlí nebo do kreativního tvoření s keramickou hlínou. Rodiče prolistovali cestovní deníky, které vznikají v rámci celoročního projektu „ Zdravé Česko“. Se zájmem pročítali dopisy pro Ježíška, které budeme posílat na Boží Dar.

Děti nabídly rodičům kávu, čaj z naší „ kavárny“ a ochutnali upečené dobroty.

Děkujeme rodičům za velkou účast a milé setkání.

Připojení ke stávce

 

 Vážení rodiče,

     oznamujeme vám, že se naše škola v pondělí 27. 11. 2023 připojí k celodenní stávce vyhlášené školskými odbory  ČMOS pracovníků ve školství. Budova zůstane tento den uzavřena. Není v našich silách zajistit provoz školy.

    Jsem si vědoma toho, že mnohým z vás tato skutečnost přinese nepříjemnosti, ale respektuji postoj učitelů a zaměstnanců školy.

     Důvody, které nás ke stávce vedou:

  • Nedostatek finančních prostředků ve školách, který by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaný výuce
  • Omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější
  • Zvyšování počtu žáků ve třídách
  • Omezování volitelných předmětů
  • Možná likvidace malotřídních škol
  • Snížení finančních prostředků na asistenty pedagogů, které by mohlo ohrozit společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Omezení pořizování učebnic a učebních pomůcek
  • Škrty v rozpočtu nepedagogických pracovníků – bez nich by bylo velmi složité zajistit provoz škol

     Z výše uvedených důvodů plyne, že důvodem stávky nejsou platy učitelů, ale jedná se o celkové snižování výdajů na vzdělávání.

    Vážení rodiče, věřte, že si nebereme vaše děti jako rukojmí. Reagujeme na postoj vlády, která není schopna najít politickou vůli realizovat vzdělávání jako svoji prioritu. Chtěli bychom vás požádat o pochopení.

                                                           Mgr. et Mgr. Martina Havelková

                                                                       ředitelka školy

Jablonec nad Nisou, 21. 11. 2023

Úplné sdělení: zde

Halloween na Mozartovce

HALLOWEEN na Mozartovce 

Dne 3. 11. proběhl ve škole Halloween a strašidelná noc. Učitelé a žáci měli přijít ve strašidelném kostýmu či nějak přijít strašidelně namalovaní. O velké přestávce se pouštěly různé písničky a děti si mohly i zatancovat.
Strašidelná noc začala v 6 hodin večer a žáci 1. – 4. tříd chodili po různých stanovištích a měli splnit zadané úkoly. Na chodbách mohli potkat čarodějnice, mrtvoly, klauny a různé další strašidelné postavy.

Napsala Yevheniia Hulpa a Zoe Václavíková

Duchové a strašidla na Mozartovce

3. 11. 2023

Děti z 1. – 3. tříd a celé školní družiny projevily velkou porci odvahy, když prošly po setmění školou, která se proměnila k nepoznání. Na třinácti stanovištích, kde plnily halloweenské úkoly, potkaly spoustu duchů, strašidel, netopýrů, dýní, pavučin a pavouků. Děti byly za svou statečnost v cíli odměněny sladkostmi, diplomem a světýlkem na cestu domů.

Děkujeme všem dospělákům, parlamenťákům, fotografovi i sponzorům z řad rodičů, kteří se na akci podíleli.

                                                                                                                           Vychovatelky školní družiny

Jmenný seznam sponzorů