Informace pro rodiče ke vzdělávání přihlášených žáků 9. tříd

Dopis pro rodiče – skupina A
Dopis pro rodiče – skupina B

Vážení rodiče,
v příloze naleznete další informace navazující na dříve (na webových stránkách školy) zveřejněné informace.
Rodiče, kteří v uplynulých dnech omluvili své dítě z pondělní výuky, nemusí informovat školu znovu.

Prosím, potvrďte mi přečtení dnešní zprávy nebo vyplňte dotazník ke stravování.
Ať máme přehled o doručení informací k Vám.

S pozdravem

Mgr. Karel Opočenský
ředitel

PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI DO ŠKOLY

Osobní návštěvy jsou ve škole možné pouze po předchozí domluvě. Příslušnou osobu nejdříve kontaktujte přímo na školním e-mailu (viz kontakty na webu školy) nebo přes p. Smutnou na telefonních číslech 483 737 920 nebo 731 449 106.

PRŮBĚŽNÁ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ A 9. TŘÍD

Vážení rodiče,
o víkendu jsme dostali bližší informace (vyhlášené MŠMT) k otevření školy pro Vaše děti. Nyní tyto informace zpracováváme a hledáme podobu režimu na naší škole. Sledujte nadále tyto webové stránky. Zde zveřejníme podrobné informace. Pro Vás pak nastane okamžik rozhodnutí. Cituji z materiálů MŠMT: „Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.“

Mgr. Karel Opočenský
ředitel školy