ŠKOLNÍ DRUŽINA

Děti přihlášené do školní družiny k 1. 9. 2021 byly přijaty.

PORUCHA ŠKOLNÍHO SERVERU

Vážení rodiče,
postihla nás porucha serveru, na jejímž odstranění pracují naší ajťáci.
Bohužel nám nefungují naše školní systémy (zejména aplikace Bakaláři).
Nápravu se snažíme zajistit v co nejkratší době.

Mgr. Karel Opočenský
ředitel školy

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ NASTUPUJÍCÍCH DO PRVNÍCH TŘÍD

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete informace ohledně nástupu Vašich dětí do první třídy v naší škole.

Informace pro rodiče žáků nastupujících do prvních tříd

Příloha 1 Desatero pro rodiče předškoláků od MŠMT

Příloha 2 Doporučení školního psychologa

Příloha 3 Pomůcky pro žáky

Příloha 4 Přihláška ke stravování

Příloha 5 Žádost o přijetí do školní družiny

V září budu prvňáčkem

Mgr. Karel Opočenský

ředitel školy