Batůžkový projekt

Naše škola se zapojila do „Batůžkového projektu do škol“, který zaštiťuje mezinárodní charitativní organizace Mary’s Meals. Tato organizace zavádí programy školního stravování v rozvojových zemích a klade si za cíl poskytnout jedno vydatné jídlo denně každému dítěti v místě jeho vzdělávání. Ve školách, kde program funguje, se se výrazně zlepšuje soustředění dětí na výuku a v řádu desítek procent se zvyšuje také školní docházka.

Většina těchto dětí zapojených do programu Mary’s Meals nemá základní učební pomůcky, jako jsou tužky nebo sešity. Když dítě daruje batůžek jinému dítěti s věcmi, které potřebuje, usnadní mu učení. Může to být i jediný dárek, který kdy dostane. Naši žáci jsou tímto způsobem vedeni nejen k sociálnímu cítění a pomoci potřebným lidem, ale současně se učí vzájemné spolupráci, rozvíjejí své organizační schopnosti a probouzí se v nich zájem o dění ve světě.

Zapojení do této sbírky je zcela dobrovolné, každý může přispět dle svého uvážení a možností. Batoh mohou děti zkompletovat společně v rámci třídy/školy (děti přinesou jednotlivé předměty ze seznamu a doplníme je v případě potřeby ve škole) nebo může dítě/rodina zkompletovat batoh samostatně.

Děkujeme všem, kdo se zapojíte s námi.

Další informace pro rodiče.