Krajské finále poháru rozhlasu

V krajském finále Poháru rozhlasu v Turnově se mladší chlapci umístili na 2. místě, starší chlapci na 7. místě.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.