Lodní deník – dějepis 7. ročník

Lodní deník

Tento dobrovolný projekt navazuje na učivo sedmého ročníku. Rozšiřuje základní znalosti o zámořských objevech získané v průběhu vyučování. Cílem projektu je rozvíjení myšlení a kreativity žáků. Zároveň vede k uvědomění si, jak těžké bylo pro tehdejšího člověka opustit svůj vymezený životní prostor a vydat se na cestu do neznáma. Žáci se na nějakou dobu stávají účastníky objevných plaveb, podílejí se na jejich přípravě a plánování, uvědomují si možná nebezpečí a hledají způsoby, jak jim čelit. Psaním lodního deníku získávají povědomí, jakým způsobem bylo možné informovat středověkého člověka (panovníka, badatele) o nově získaných poznatcích.
Mgr. Veronika Černá

Pozn. Zpracování lodního deníku s takovým nadšením a precizností nebývá obvyklé.

O dějepisu jsme dostali dobrovolný domácí úkol, kde jsme měli vytvořit lodní deník. Chtěla jsem ho vypracovat, protože mě lákalo zadané téma – cesta do Asie.
Nejdříve jsem vytvořila papír – tak, aby vypadal starobyle. Poté jsem stránky vlastnoručně sešila provázkem. Informace jsem našla pomocí učebnice dějepisu a internetu. Aby to nebylo tak strohé, použila jsem předem vytisknuté obrázky a něco také domalovala. Celkem jsem nad tím strávila zhruba 8 hodin.
Tereza Brynychová, 7. B