Maskování

Na Zdravotnickém kroužku se také učíme namaskovat zranění. Děti si to moc užily, těšily se příchod rodičů, protož svým dokonalým maskováním je pořádně vylekaly.