Národní testování SCIO

Naše škola se zapojila do celorepublikového srovnávacího testování SCIO. Národní testování poskytuje žákům, zákonným zástupcům i škole kvalitní a nestrannou zpětnou vazbu a porovnání se stovkami škol  celé ČR.

Testy absolvovali žáci 6. tříd z českého jazyka, matematiky, angličtiny a obecných studijních předpokladů.

Každý žák obdrží individuální zprávu včetně náhledu na vyřešený test. Škola získá analytickou zprávu s daty o výsledcích testů. Takto získané  informace vnímá škola jako užitečné pro sledování výsledků vzdělávání i jako podklad pro případnou úpravu výuky.

V testech z anglického jazyka (Aj Scate test) si žáci ověřují, na jaké jazykové úrovni jsou podle Evropského referenčního rámce.

Cennou zkušeností je i konfrontace žáků se samotným testováním, které uplatní v budoucnu u přijímacích zkoušek.

 

O souhrnných výsledcích testování budeme informovat ve výroční zprávě.

 

Pedagogický tým školy