Obědy pro děti

O B Ě D Y    P R O    D Ě T I

Pomoc dětem,

jejichž rodiče nemohou platit obědy ve školní jídelně.

V případě, že mezi takové rodiče patříte, nabízíme Vám zapojení do projektu.

Formulář, který je nutné vyplnit (za každé přihlašované dítě zvlášť):

Pobíráte příspěvek na živobytí: ke stažení Čestné prohlášení

Nepobíráte příspěvek na živobytí: ke stažení Souhlas rodiče

Prosím o vyplnění, podpis a odevzdání do školy
nebo si o formulář napište na e-mail ekonom@zsmozartova.cz
nebo ho vyplníme společně – prosím o domluvu předem na tel. č. 606 579 441

Děkuji Jana Hefnerová