Organizace prvního týdne školního roku 2023/2024

Vážení rodiče,

nové vedení školy Vás zdraví před zahájením školního roku 2023/2024.

Dovolujeme si Vám tímto oznámit organizaci úvodního týdne.

pondělí 4. 9.

1. třídy – 8:00 – Atrium – společné zahájení – děti, rodiče, vedení školy, hosté

následuje – schůzka ve třídách s vyučujícími a vychovatelkami

– ukončení 9:40 hod.

2. – 9.  třídy – slavnostní zahájení školního roku – 1 vyuč. hodina – ukončení 8:45 hod.

Školní jídelna  – POUZE pro přihlášené strávníky – 11,30 – 12,00 hod.

úterý 5. 9. – pátek 8. 9.
1. třídy 

8:00 – 10,45 = třídnické hodiny – seznamování se se školou „ Už jsem prvňáček“
Školní jídelna + ŠD – 11,15 hod.

čtvrtek 7.9. – FOTOGRAFOVÁNÍ – Foto Jakoubě – info letáček ve třídách

úterý 5. 9. a středa 6. 9.
1. stupeň 2. – 5. třídy

8:00 – 11,40 =  třídnické hodiny 4 vyuč. hodiny
+ individuální nástupy na oběd

Školní jídelna + ŠD – 11,30 hod. = 2. + 3. třídy
                                        12,05 hod. = 4. + 5. třídy

úterý 5. 9. a středa 6. 9.
2. stupeň  6. – 9. třídy 

8:00 – 12,35 =  třídnické hodiny 5 vyuč. hodin
+ individuální nástupy na oběd

Školní jídelna  úterý 5.9.   – 12,35 hod. = 6. + 7. třídy – středa 6. 9.    8.+ 9. třídy
                                                 12,55 hod. = 8. + 9 třídy –  středa 6. 9.   6.+ 7. třídy

čtvrtek 7. 9.
2.
– 9. třídy 

zahájení výuky dle platného rozvrhu

pondělí 11. 9.
1. třídy 

zahájení výuky dle platného rozvrhu